Softwere Komputer


Ini adalah kumpulan – kumpulan Website yang berkaitan dengan standar komputer

  1. http://id.hao123.com/
  2. Media Go
  3. earthexplorer
  4. http://here.com
  5. http://trafficland.com/mapnav.jsp
  6. MelihatWaktu di seluruh Dunia
  7. Melihat kalender online
  8. Melihat Cuaca alam di setiap kota
Advertisements
By meukisi